NYHET! Lær å gi måltidsstøtte til personer med spiseforstyrrelser - for helsepersonell.

Formålet med kurset er å fremme kompetanse om å gi måltidsstøtte til mennesker med enhver form for spiseforstyrrelse, inkludert overspisingslidelse. Du vil bli presentert for nødvendig kunnskap om spiseforstyrrelser og lære hvordan du kan bidra med støtte til å reetablere normale og regelmessige spisevaner.

24. september og 29. oktober 2019
klokken 09.00 til 15.30.

Et kurs som fremmer kompetanse og trygghet i arbeid med spiseforstyrrelser.

Formålet med kurset er å fremme kompetanse om å gi måltidsstøtte til mennesker med enhver form for spiseforstyrrelse, inkludert overspisingslidelse. Du vil bli presentert for nødvendig kunnskap om spiseforstyrrelser. Du vil også lære hvordan du kan bidra med støtte til å reetablere normale og regelmessige spisevaner, eventuelt i samarbeid med behandlingen forøvrig.

I tillegg vil du få økt innsikt i dine egne reaksjoner i møte med spiseforstyrrelsen og verktøy og hjelp til å håndtere disse reaksjonene i ulike måltidssituasjoner.

Kurset ledes av en erfaren underviser i måltidsstøtte, samt en person som tidligere har mottatt måltidsstøtte. Kursdagene vil veksle mellom undervisning, diskusjoner og øvelser.

Mange utfordrende måltidsituasjoner ved spiseforstyrrelser.

Når vi arbeider med personer som har en spiseforstyrrelse, er måltidet ofte en utfordring. Personer med alvorlige spiseforstyrrelser har derfor som ledd i sin behandling bruk for støtte ved måltidene. Dette slik at de på sikt kan håndtere spising på egenhånd og unngå å falle tilbake i gamle atferdsmønstre.

Et måltid for en person med en spiseforstyrrelse begynner og slutter ikke ved matbordet. Måltidet starter ved innkjøpene og tilberedningen samt forsetter lang tid etter at måltidet er avsluttet. Det er derfor mange elementer som spiller inn når vi skal gi måltidsstøtte.

Hvem er kurset for?

Kurset er for deg som ønsker økt kompetanse og kunnskap om spiseforstyrrelser og måltidsstøtte og som mangler de nødvendige verktøy til å arbeide med personer med spiseforstyrrelser. Det kan være at du arbeider som sykepleier, vernepleier eller miljøterapeut på en avdeling enten innenfor barnevernet eller i psykiatrien eller på annen måte har kontakt med personer med spiseforstyrrelser.

Stort faglig utbytte

  • Du vil få innsikt i de ulike typer spiseforstyrrelser.
  • Du vil få kjennskap til forskjellige grader av måltidsstøtte.
  • Du vil få verktøy til å håndtere en oppstartsamtale.
  • Du vil bli inspirert til hvordan en person med spiseforstyrrelser kan motiveres til å motta måltidsstøtte.
  • Duvilfåforståelseforogverktøy tilå støttevedkostplanlegging,innkjøpog matlaging.
  • Duvilfåinnsiktikonkretehandlemuligheter og metoder i forbindelse med et måltid – både før, under og ettermåltidet.
  • Du vil få kunnskap om utfordringer, strategier og støtte til spisning i sosiale sammenhenger.
  • Du vil få inspirasjon til hvordan du kan involvere nettverk og gi dem støtte til å hjelpe i spisesituasjoner.

Meld deg på i dag!

For kr 3600,–  får du et to dagers kurs med en måneds intervall. Kursavgiften faktureres ved påmelding. Kurset finner sted i Villa SULT, Kruses gate 8, Oslo. Lunsj er inkludert begge dager.

For bindende påmelding send en e-post til post@villasult.no. Det er begrenset antall med plasser på kurset.

Tusen takk til Kavlifondet som gjør kurset mulig.

Jeg vil delta