Kurs i selvskading og suicidalitet

Hvordan forstå og møte mennesker som skader seg?

Lærere: professor Finn Skårderud, psykologspesialist Bente Sommerfeldt og psykologspesialist Kari Graver.
Datoer: 22. mars, 23. Mars og 20.april 2018
Tid: 09.00-15.00

Sted: Villa Sult, Kruses gate 8, Oslo

Overordnete læringsmål for en slik kursrekke er å fremme handlingskompetanser i forhold til forståelse og hjelp til de som strever med selvskading og suicidalitet. Det betyr teoretiske kompetanser om selvskade og kliniske kompetanser spesifikt i forhold til hvordan møte og hjelpe den som selvskader seg.

Kurset fokuserer på praksis, forskning og fagutvikling og består av en vekselvirkning mellom foredrag i plenum, kliniske illustrasjoner, videopresentasjoner, diskusjoner og dialoger, praktiske øvelser og fremleggelse av kasuistisk materialet.

Kurset retter seg mot profesjonelle som møter mennesker som strever med denne problematikken, både voksne, barn og unge.

Det vil bli søkt godkjennelse hos Norsk psykologforening, Den norske legeforening og Norsk sykepleierforbund.

Kurset vil koste 7500 NOK. Maks deltakere 35.

Kursavgiften dekker all undervisning, fagmateriell , frukt, kaffe og lunsjer, men ikke reiser og overnatting.

Påmelding via post@spiseforstyrrelser.no. Påmeldingen er bindende. Ved avbestillingen senere enn 4 uker før kursstart, må kursavgiften betales i sin helhet.

Ved påmelding, vennligst oppgi;
Navn
Adresse
Telefon
Epost-adresse
Fakturaadresse

Jeg vil delta