Kurs i måltidsstøtte - for foreldre

Har du et barn som strever med et anstrengt forhold til mat og kropp? Er måltidet ofte en utfordring for hele familien? Et barn med en spiseforstyrrelse har som ledd i sin behandling bruk for støtte ved måltidene. Villa SULT inviterer til et todagers kurs som fremmer kompetanse og trygghet i familien i møte med spiseforstyrrelsen.

Hvordan gi måltidsstøtte til ditt barn som har et anstrengt forhold til mat og kropp?
Kurs for foreldre til barn med en spiseforstyrrelse.
15. oktober og 12. november 2019. Klokken 10.00 til 15.00.

Det er mange utfordrende måltidsituasjoner når barn strever med en spiseforstyrrelse.
Har du et barn som strever med et anstrengt forhold til mat og kropp?  Er måltidet ofte en utfordring for hele familien? I behandling av barn med spiseforstyrrelse har barnet ditt ofte bruk for støtte ved måltidene. Du som forelder kan være en slik viktige støtteperson.

Foreldre vi møter gir ofte uttrykk for behov for individuell tilpasset hjelp knyttet til måltidsstøtte; fra planlegging og gjennomføring til hvordan ivareta måltidsro for hele familien. Foreldre vi møter uttrykker ofte stor usikkerhet og møter mange utfordringer knyttet til måltider. De har også mange spørsmål knyttet til hvordan de best mulig kan støtte og hjelpe barnet sitt til å få et mer normalt forhold til mat og kropp.

Dette er et todagers kurs som fremmer kompetanse og trygghet i familien i møte med spiseforstyrrelsen.

Kursdagene vil veksle mellom undervisning, diskusjoner og øvelser. Formålet med kurset er å fremme kompetanse i å gi måltidsstøtte. Du vil bli presentert for nødvendig kunnskap om spiseforstyrrelser, mat og ernæring. Du vil også lære hvordan du kan bidra med støtte til å reetablere normale og regelmessige spisevaner. I tillegg vil du få økt innsikt i dine egne reaksjoner i møte med spiseforstyrrelsen og verktøy og hjelp til å håndtere disse reaksjonene i ulike måltidssituasjoner.

Foreldre som har mottatt individuell måltidsstøtte tidligere, har beskrevet nytten av å få konkrete verktøy som kan bidra til samarbeid og problemløsning sammen med barnet i måltidssituasjonene:

«Barnet vårt har nok blitt mer bevisst når hun har vært med på å lage en plan for gjennomføring av måltidene. Hun har fått det litt mer integrert på en måte. Og hun merker nok også at vi er tryggere på hva vi skal si og gjøre».¨

«Før kurset var jeg usikker på hva som var normalt for barn i den alderen å spise. Følte det var veldig galt å hele tiden måtte overvåke og begrense gutten min under måltidene og passe på at han ikke spiste for mye. Ved å ha fokus på felles måltider og fellesmatlaging ble vi alle mer trygge og rolig. Det ble rett og slett bedre stemning hjemme».

Hvem er kurset for?
Dette er et kurs for foreldre til barn med alle former for spiseforstyrrelser. Kurset er for deg som ønsker økt kompetanse og kunnskap om spiseforstyrrelser og måltidsstøtte og som mangler de nødvendige verktøy til å forstå og møte dette hjemme.

Meld deg på i dag!
Prisen på kr 650,–  per person inkluderer et to dagers kurs med en måneds intervall. Kursavgiften faktureres ved påmelding. Kurset finner sted i Villa SULT, Kruses gate 8, Oslo. Lunsj er inkludert begge dager.

For bindende påmelding send en e-post til [email protected]. Det er begrenset antall plasser på kurset.

Tusen takk til Kavlifondet som gjør kurset mulig.

 

Jeg vil delta