Kavlifondet inngår samarbeidsavtale med Villa SULT.

Vi vil fortelle de gode historiene for å fremme håp og nå flere med hjelp. Med støtte fra Kavlifondet vil Villa SULT nå kunne styrke arbeidet for å gi hjelp til flere og til deres familier.

– Vi vil fortelle de gode historiene for å fremme håp og nå flere med hjelp. Nå skal Villa SULT ut på hjul!

I løpet av fem år har Villa SULT blitt et varemerke innenfor områdene spiseforstyrrelser og selvskade. Ikke minst fordi vi har et aktivt blikk for hele familiens situasjon. Med støtte fra Kavlifondet vil Villa SULT nå styrke arbeidet for å gi hjelp til flere og deres familier.

– Samarbeidet med Kavlifondet vil være uvurderlig for oss, sier Finn Skårderud. Sammen med Bente Sommerfeldt har han fra starten av vært og er ildsjel i Villa SULTs mange virksomheter.

– Vi vil nå kunne realisere vårt prosjekt SULT Håp, forteller Sommerfeldt.

– Mediebildet er gjerne preget av mye som ikke virker, mennesker som ikke får god nok hjelp og dramatiske enkeltskjebner. Ja, spiseforstyrrelser og selvskade kan være meget alvorlige og langvarige tilstander. Men det er også viktig at vi forteller de gode historiene. Dette vil gi håp. Mange kan fortelle om endring, fremskritt og bedring. Slik vil vi stimulere til både optimisme og ikke minst til at flere søker hjelp langt tidligere, sier hun.

– Og nå utvider vi våre lavterskeltilbud.

En kjerneverdi og -virksomhet i Villa SULT er «lave terskler og høye kompetanser». Dette har blitt realisert ikke minst gjennom vårt DROP-IN prosjekt, hvor personer, familier, venner og profesjonelle to ganger ukentlig kan komme til Villa SULT for gratis rådgivning.

Med støtten fra Kavlifondet skal vi videreutvikle vårt DROP-IN tilbud til også å omfatte digitale plattformer. Med «Villa SULT på Hjul» skal vi drive oppsøkende arbeid. Kompetente personer fra Villa SULT vil oppsøke utvalgte steder i landet vårt og tilby DROP-IN, samt undervisning og veiledning for profesjonelle.

–  Vi må bidra med hjelp der hvor folk er, sier Sommerfeldt.

– Behandlingseffekten kan øke dersom spiseforstyrrelsen oppdages tidlig og adekvat hjelp iverksettes raskt. Det er behov for kvalifiserte råd og veiledning tidlig i forløpet av en spiseforstyrrelse med tjenester som er tilgjengelige, poengterer Skårderud.

– Det er med stor glede Kavlifondet inngår denne samarbeidsavtalen. Villa SULT er et spennende, modig og nyskapende supplement til hjelpetilbudet for personer med spiseforstyrrelser og deres familier, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

– I tillegg til et sterkt fagmiljø som driver konkrete tilbud og aktiviteter, er de en viktig aktør i den offentlige samtalen rundt spiseforstyrrelser, selvskading og psykisk helse som er med på å forme vår alles, inkludert pasientenes forhold til spiseforstyrrelser og selvskading. Derfor ønsker Kavlifondet å støtte både deres hjelpetilbud og holdningsskapende arbeid. Vi trenger de sterke historiene som viser behovet for at vi bryr oss om dette feltet, men vi trenger også de som forteller om håp og muligheter, sier Iversen.

Fra venstre: Bente Sommerfeldt, Inger Elise Iversen (Kavlifondet) og Finn Skårderud.
Foto: Trond Isaksen.

 

Pressemelding_Kavlifondet og Villa SULT

Jeg vil delta