Hvordan forstå og nærme seg spiseforstyrrelser? Introduksjonskurs.

Få økt kompetanse på spiseforstyrrelser på vårt tre dagers kurs. Kurset dekker teori og psykoterapeutiske tilnærminger til spiseforstyrrelser. Du vil få kunnskap og kompetanse for å kunne mestre ulike kliniske situasjoner i arbeid med spiseforstyrrelser. Arrangeres 19.-21. september 2019.

Generelt om kurset

Dette er et tre dagers kurs som dekker teori og psykoterapeutiske tilnærminger for spiseforstyrrelser basert på forelesninger, rollespill, videodemonstrasjoner og veiledning. På kurset vil du få kunnskap og kompetanse med hensyn til å kunne mestre ulike kliniske situasjoner i arbeid med spiseforstyrrelser. Det legges opp til mye praktisk trening i smågrupper. Kurset er en forutsetning for å kunne delta på videregående kurs ved Institutt for spiseforstyrrelser.

Arbeidsform

Deltakerantallet er 30 og det legges opp til en arbeidsform med mye egenaktivitet og interaksjon med og mellom deltakerne. Det veksles mellom plenum og arbeid i gruppe.

09.00-10.00 Plenum 1 – forelesning og diskusjon
10.00-12.00 Kombinasjon av plenum og gruppearbeid (veiledning, video, rollespill)
12.00-12.45 Lunsj
12.45-13.30 Plenum 2 – forelesning og diskusjon
13.30-15.30 Gruppearbeid (veiledning, video, rollespill)
15.30-16.00 Plenum 3 – oppsummering og diskusjon

Torsdag 19. september 2019

Teori, behandling, diagnostisering, utredning og behandlingsmodeller.

Før lunsj
Hvordan forstå spiseforstyrrelser?

– Å forstå gjennom å beskrive
– Teoretiske modeller / Villa SULT-modellen
– Multifaktorielle modeller
Hvordan genetikk, biologi, psykologi og kulturelle faktorer samspiller
– Det interpersonlige perspektivet: Familier og søsken
– Spiseforstyrrelser som selv-forstyrrelser
– Kliniske eksempler

Etter lunsj
– Kunnskaper og ferdigheter om effektive og virksomme behandlingsformer for spiseforstyrrelser:
– Evidensbasert behandling
– Utredning, også somatisk tilstand og ernæringssituasjon
– Diagnostikk, komorbiditet og utredning. Epidemiologi, forløp og prognoser.
– Kliniske vurderinger

Fredag 20. september 2019

Allianser: Et innenifra blikk på virksomme faktorer i terapi.
Symptomrettet arbeid og viktige endringsfaktorer.

Før lunsj
Spesifikke utfordringer i arbeid med spiseforstyrrelser:

– Hvordan etablere terapeutisk allianse og felles forståelse for problemene?
– Ambivalens og motivasjon for endring
– Symptomrettet arbeid

Etter lunsj
Innenfra-perspektivet: Pasienter og foreldres erfaringer.
Samtaler med tidligere pasienter og familier.

Psykoedukasjon med pasienter og familier.

Lørdag 21. september 2019

Terapeuten som viktig endringsfaktor. Familiearbeid, foreldrearbeid og søsken

Før lunsj
Oss behandlere. Terapeutfaktorer.
Behandlingens kompleksitet. Hvilken metode for hvem og når?

Etter lunsj:
Spiseforstyrrelser rammer hele familien: Arbeid med system, familie og nettverk.
Hvordan møte familie og andre nære?

Praktisk informasjon / påmelding

Sted: Villa SULT, Kruses gate 8, Oslo
Deltageravgift: Kr 6000. Prisen inkluderer lunsj alle kursdagene.
Lærere: Professor Finn Skårderud, psykologspesialist David Clinton, psykologspesialist Bente Sommerfeldt, familieterapeut Per Erik Ristvedt, psykologspesialist /phD Margrethe Halvorsen, psykologspesialist/phD Kjersti Gulliksen, pårørende og daglig leder for SULT-akademiet Danmark Dorte Nielsen.

Tider: Torsdag 19. september og fredag 20. september fra kl. 9-16, lørdag 21. september fra kl. 9-14.
Godkjenninger: Kurset er godkjent som 16 timers valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning og som 16 timers vedlikeholdsaktivitet av Norsk psykologforening.

Påmelding: Send e-post til [email protected]
Merk e-posten med Påmelding SULT-utdannelsen- introduksjonskurs. Begrenset antall plasser.

Betingelser for bestilling

Vi har bindende påmelding. Avbestillingsgebyret er 500 NOK hvis ikke annet er avtalt. Avbestillingsfristen er inntil fire uker før kursstart. Når det er mindre enn fire uker til kursstart, kan du kun endre navn på deltaker dersom du finner en erstatter. Vi refunderer dessverre ikke deltageravgiften ved sykdomsforfall.
.

Jeg vil delta