Velkommen til foreldreworkshop!

En tenketank med foreldre til barn med spiseforstyrrelser.

Villa SULT har kontakt med mange foreldre med barn som strever med spiseforstyrrelser. De etterspør ofte råd, støtte og veiledning. Villa SULT sammen med Råd for psykisk helse skal i samarbeid med foreldrene selv utvikle et gruppebasert program hvor foreldre kan dele tanker og opplevelser med andre foreldre i samme situasjon. Vi har vært heldige å få støtte fra ExtraStiftelsen til dette prosjektet og deltakelse vil derfor være gratis.

Dato og tid:
11. og 12. oktober 2017 klokken 16:00 – 20:00, Villa SULT, Kruses gate 8, Oslo
Felles middag i Villa SULT 11.oktober

Vi ønsker å starte opp med workshop fordelt over to ettermiddager hvor foreldre og fagpersoner møtes for å finne ut av og diskutere viktige problemstillinger og spesifikke temaer som opptar foreldre, hva foreldre trenger og ønsker for å bevare egen foreldrekompetanse med mer. Temaene vil bli diskutert og danne grunnlaget for videre programutvikling til gruppebaserte veiledningsprogrammer for foreldre. Det vil også bli lagt vekt på å finne ut av sammen hva slags type opplæring og kompetanse som er nødvendig for å kunne lede veiledningsgruppene.

Workshopen vil presentere, illustrere og diskutere:

  1. Hvordan forstå og møte spiseforstyrrelser?
  2. Et innenfrablikk med fokus på foreldres egen erfaringer om behov, støtte og hjelp.
  3. Når spiseforstyrrelsen flytter inn. Hvordan rammes vi?
  4. Mer om foreldrekompetanser: Hva trenger vi? Hva hjelper?
  5. Fremlegg fra Sørlandet Sykehus. Erfaringer fra foreldregrupper.

For hvem?
Workshopen er gratis. Det er relevant for foreldre til barn med spiseforstyrrelser som ønsker å bidra med egenerfaringer og kompetanser til å utvikle og danne et opplæringsprogram og gruppebasert foreldreprogram.

For påmelding: Send mail til bente.sommerfeldt@spiseforstyrrelser.no

 

 

 

 

Jeg vil delta