Avlyst: Fastlåshet og unngåelse i arbeid med traumer og spiseforstyrrelser

Fordypningskurs med Psykolog Dr. Janina Fisher om hvordan vi kan arbeide med disse utfordringene ved hjelp av somatiske eller kroppsorienterte intervensjoner.

Kurs med psykolog Dr. Janina Fisher i Oslo avlyst

TK Traumekurs og Villa SULT inviterer til fordypningskurs for fagfolk som arbeider med traumatiserte pasienter med spiseforstyrrelsesproblematikk. Psykolog Dr. Janina Fisher er kjent som en dyktig foreleser og fagbokforfatter. Hennes bidrag med å integrere nevrovitenskapelig forskning og nyere kroppsorienterte metoder i psykoterapi med traumatiserte pasienter har internasjonal anerkjennelse. Kurset foregår på engelsk.


Kurset fokuserer særlig på

  • Hvordan spiseforstyrrelser forstått i en traumekontekst øker motivasjon for endringsarbeid.
  • Motstand og fastlåsthet som en indre kamp mellom ulike sider i personen.
  • Hvordan denne formen for motstand kan reformuleres som adaptiv for overlevelse.
  • Arbeid med sentrale dilemmaer – som at noen sider ved personen ønsker hjelp, noen frykter hjelp og andre sider kjemper for å slippe å ta imot hjelp.
  • Hvordan ta i bruk tilnærminger fra mindfulness basert kognitiv teori, samt fra kroppsorientert og tilknytningbasert teori i arbeid med pasienter med denne problematikken.

Påmelding og praktisk informasjon

  • Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo.
  • Tid: Avlyst.
  • Kursavgift: kr 2000 (studentpris kr 1.000) inkludert lunsj og pauseservering.

 

Godkjenninger
Kurset søkes godkjent i Norsk psykologforening som fritt spesialkurs og vedlikeholdskurs, i Den norske legeforening som valgfri etter- og videreutdanning i spesialitetene psykiatri, rus- og avhengighetsmedisin og allmennmedisin, samt i Norsk Sykepleierforbund som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Jeg vil delta