CFT - Compassion Focused Therapy. Kurs på Villa Sult med Dr. Chris Irons

Arbeid med skam og selvkritikk ved spiseforstyrrelser og beslektede tilstander

Dr. Chris Irons er klinisk psykolog ved Balanced Minds Institute i London. Han har samarbeidet tett med blant andre professor Paul Gilbert i utviklingen av Compassion Focused Therapy (CFT). Han er terapeut, forfatter og ettertraktet underviser i denne retningen, som er  inspirert av evolusjonspsykologi, tilknytningstenkning, kognitiv terapi og buddhistisk filosofi.

Skam og selvkritikk er fremtredende elementer ved en rekke psykiske lidelser, som ved depresjon og spiseforstyrrelser. Dette er faktorer som kompliserer behandlingen og virker negativt på behandlingsutfall. Innenfor CFT tenker man at dette henger sammen med at hjernen ved disse tilstandene er rettet mot et motivasjonssystem som er preget av frykt og skamfølelse heller enn medfølelse og omsorg overfor andre og overfor en selv. Gjennom å orientere mot evnen til medfølelse kan pasienter lære å forstå, tolerere og regulere vanskelige følelser og negativ grubling. Vi kan lære pasienter å være medfølende overfor egne følelser, heller enn å slåss mot dem eller forsøke å unngå dem.

Gjennom denne dagen på Villa Sult vil dr. Chris Irons sette deltakerne inn i de grunnleggende elementene i CFT. Gjennom øvelser og egenaktivitet vil deltakerne få erfaring med måter å arbeide med disse temaene på, både for egen del og til bruk i arbeid med å hjelpe pasienter.

Kurset retter seg mot profesjonelle som møter mennesker som strever med denne problematikken, både voksne, barn og unge.

Det vil bli søkt godkjennelse hos Norsk psykologforening, Den norske legeforening og Norsk sykepleierforbund.

Kurset vil koste 1900 NOK. Kursavgiften dekker all undervisning, fagmateriell , frukt, kaffe og lunsjer, men ikke reiser og overnatting.

Påmelding via post@spiseforstyrrelser.no

Ved påmelding, vennligst oppgi;
Navn
Adresse
Telefon
Epost-adresse
Fakturaadresse

Jeg vil delta